HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ hai, 8/11/2021, 10:25
Lượt đọc: 66

Lịch trực cơ quan và trực tiếp công dân của BGH năm học 2021-2022

   UBND QUẬN BÌNH THẠNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

   TRƯỜNG THCS LAM SƠN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           *                                                                                 ***   

                                                                             Bình Thạnh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

LỊCH TRỰC CƠ QUAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2021 – 2022

*

LỊCH TRỰC CƠ QUAN

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

Chương

Hiếu

Mai

Hiếu

Mai

Chương

Hiếu

Mai

Chương

Chương

Chương

Mai

Mai
Hiếu


Trực bán trú (10g30 à 13g30)

Chương

Hiếu

Mai

Hiếu

Mai

 

Chiều

Chương

Hiếu

Mai

Mai

Hiếu


Hiếu

Chương

Hiếu

Chương

Mai


Mai
Chương


Ghi chú:

+ Người xếp đầu tiên mỗi buổi là người trực chính (có mặt sáng trước 6g45, chiều trước 12g45) đến hết tiết 4, người còn lại từ tiết 2 à hết tiết 5.

+ Từ 15/10/2021 áp dụng giai đoạn làm việc kết hợp trực tuyến và trực tiếp và chưa có hoạt động bán trú.

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

 

Stt

Người trực

Chức vụ

Ngày trực

Số ĐT

1

Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Hiệu trưởng

Thứ Hai

0834552517

2

Huỳnh Minh Hiếu

Phó Hiệu trưởng

Thứ Năm

0984669231

3

Nguyễn Tuyết Mai

Phó Hiệu trưởng

Thứ Sáu

0988973111

Tiếp công dân trong giờ hành chính.                             

                                                                             Hiệu trưởng

 

                                                                                 (Đã ký)

                                                                                      

                                                                 Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Tác giả: admin

Viết bình luận

163