HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ năm, 24/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 461

HỌP BAN ĐAI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

NỘI DUNG CHÍNH

- Thời gian: 18g00, ngày 22/9/2015.

- Địa điểm: Phòng 9

- Thành phần: BGH và Ban đại diện Hội CMHS trường

- Nội dung chính:

1/Báo cáo quỹ Hội, các công tác đã thực hiện 2014 - 2015

2/Thảo luận về công trình Hội, dự kiến thu chi năm 2015 - 2016.

3/Chuẩn bị Đại hội Cha Mẹ học sinh năm 2015 - 2016.

4/Lịch họp PHHS đầu năm:

Khối 6,7: 17g30 ngày 30/9/2015.

Khối 8,9: 17g30 ngày 29/9/2015.

Nguồn tin: BGH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163