Thứ sáu, 15/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 494

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC KỲ 1

*Ngày họp:

+ Khối 8,9: 17g30 ngày 12/01/2016

+ Khối 6,7: 17g30 ngày 14/01/2016

*Nội dung:

+ Sơ kết hoạt động học kỳ 1.

+ Báo cáo công tác Hội CMHS học kỳ 1.

+ Phương hướng hoạt động học kỳ 2.

163