HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG

Điạ chỉ: 280 Bùi Hữu Nghĩa P2 Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh

Email: c2lamson.tphcm@moet.edu.vn

Mô tả:

Hiệu Trưởng

Nguyễn Ngọc Bảo Chương
Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp.HCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02838412517

Điện thoại riêng: 0834552517

Email liên lạc: baochuongnn@yahoo.com

Phó Hiệu Trưởng HC-CSVC

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh