HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 8:16 Thứ hai, 15/12/2014
Lượt đọc: 64

Hướng dẫn ghi các hồ sơ học bạ - sổ ghi điểm - sổ đầu bài

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 15/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: LAM SON-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ HỒ SƠ HỌC SINH__.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163