HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ bảy, 22/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 1636

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THCS Lam Sơn

(Đính kèm mẫu đơn dự tuyển)

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LAM SƠN

Số : 61/ KH–LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thạnh, ngày 22 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020

 

          Kính gửi :  - Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh;

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 130/KH-UBND-GDĐT của Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh ký ngày ngày 19/ 6 /2019 về Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, Ban tuyển sinh trường THCS Lam Sơn đề ra Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 – 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :

Học sinh trong độ tuổi qui định đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học trên địa bàn quận và các học sinh khác ngoài quận được phân bổ vào học lớp 6 tại trường THCS Lam Sơn theo danh sách phân tuyến của Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH :

            Tổng cộng 415 học sinh, trong đó có 114 HS Phường 1, 179 HS Phường 2,  76 HS Phường 15, 46 HS ngoài quận theo danh sách phân tuyến do Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Thạnh chuyển về.

            Dự kiến tổ chức 9 lớp 6, cụ thể: 09 lớp hai buổi, trong đó 04 lớp hai buổi bán trú; bình quân 46 HS/lớp. (đính kèm Kế hoạch)

Tiêu chuẩn học sinh lớp 2 buổi bán trú:

  1. Là học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Lam Sơn;
  2. Ưu tiên học sinh có cha, mẹ là công chức, viên chức, người lao động làm việc ở xa, gia cảnh khó khăn, neo đơn,... không có điều kiện đưa đón, quản lý học sinh, và các trường hợp cụ thể khác.

III. HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM:

  1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường);
  2. Học bạ Tiểu học (bản chính);
  3. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có trong học bạ Tiểu học)n chính).m trú ởtra học kỳ II của 2 môn Tiếng Việt và Toán ;
  4. Giấy báo nhập học lớp 6 năm học 2018 – 2019 (của Phòng GD&ĐT);
  5. Bản sao hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu);
  6. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của trường);
  7. Khác (nếu có): Các giấy chứng nhận gia đình Thương binh, Liệt sĩ, XĐGN, học sinh diện khuyết tật, giấy khen thành tích TDTT, văn nghệ, các môn năng khiếu,…

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TUYỂN SINH:

Từ ngày 24/6/2019 Phụ huynh về trường Tiểu học nhận hồ sơ học sinh.

Công tác tuyển sinh của trường các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, vào buổi sáng: từ 8g00 đến 11g00.

* Phát hồ sơ:

Ngày 25/6/2019 đến 28/6/2019, tại văn phòng gặp cô Hoàng Thị Oanh PHT, cô Vũ Bội Hoàng NV.

* Nhận hồ sơ:

+ Ngày  02/7 và 03/7/2019: Nhận hồ sơ của học sinh Phường 2; ngoài quận theo danh sách.

+ Ngày 04/7 và 05/7/2019: Nhận hồ sơ của  học sinh Phường 1; Phường 15 theo danh sách.

+ Ngày 08/7 đến 10/7/2019: Công tác tổng hợp, hoàn tất dữ liệu, báo cáo.

+ Ngày 15/7/2019: Công bố kết quả tuyển sinh.

V. MỘT SỐ LƯU Ý:

+ Trường chỉ nhận hồ sơ học sinh khi đã đủ các loại giấy tờ qui định. (có thể download mẫu đơn từ cổng thông tin điện tử của trường: http://thcslamsonbinhthanh.hcm.edu.vn)

+ Quý Phụ huynh học sinh vui lòng xem kỹ thành phần hồ sơ để chuẩn bị đầy đủ, hạn chế đi lại nhiều lần. Cần thu xếp đến nộp hồ sơ đúng thời gian thông báo (theo lịch trên), các trường hợp trễ hạn (không có lí do chính đáng) sau khi trường gửi danh sách về Phòng GD, Hội đồng tuyển sinh trường không có thẩm quyền giải quyết.

+ Quý Phụ huynh học sinh đến trường xin vui lòng trang phục nghiêm túc, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban tuyển sinh.

+ Quý Phụ huynh đọc kỹ phần thông tin cá nhân học sinh trên danh sách niêm yết, nếu có sai sót xin vui lòng báo cho người nhận hồ sơ để điều chỉnh.

+ Trường có Bộ phận tư vấn tuyển sinh (tại văn phòng) để giải đáp, hướng dẫn thủ tục cho Phụ huynh. Ngoài ra, nếu có thắc mắc về hồ sơ, thời gian, những vấn đề khác liên quan, Phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại văn phòng (028) 38 421174 gặp thầy Nguyễn Ngọc Bảo Chương Hiệu trưởng (địa chỉ email baochuongnn@yahoo.com), cô Hoàng Thị Oanh Phó HT/HCQT hoặc cô Nguyễn Tuyết Mai PHT/CM để được trao đổi.

+ Chỉ có thành viên Hội đồng tuyển sinh được giao nhiệm vụ và trách nhiệm thông tin, tư vấn, hướng dẫn, trả lời giải đáp với Phụ huynh.

Trên là Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Lam Sơn.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

         Nơi nhận:

  • Phòng GDĐT Q.BTh; (Đã ký)
  • UBND P1,2,15;
  • Ban Tuyển sinh;
  • Lưu VT. Nguyễn Ngọc Bảo Chương

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUYỆT

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Chương - Hiệu trưởng
Nguồn tin: Văn phòng

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164