HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ hai, 10/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 454

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017 (HK1)

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS LAM SƠN

*

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017 (HK1)

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

1611

431

382

470

328

1

Tốt (tỷ lệ so với tổng số)

1259

339

317

343

260

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

320

88

62

103

67

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

32

4

3

24

1

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

II

Số học sinh chia theo học lực

1611

431

382

470

328

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

339

109

87

87

56

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

448

102

125

142

79

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

522

127

126

148

121

4

Yếu (tỷ lệ so với tổng số)

266

77

42

79

68

5

Kém (tỷ lệ so với tổng số)

36

16

2

14

4

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

a

Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

b

Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)

75

34

12

29

 

4

Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)

15/53

0/18

5/16

6/19

4/0

5

Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

8

2

1

3

2

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

319

 

 

 

319

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

849/762

219/212

201/181

265/205

164/164

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

61

15

15

13

18

                                                                                                    Ngày 15 tháng 01 năm 2017                                                                               

                                                                                                             Phó Hiệu trưởng

 

 

 

Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS LAM SƠN

*

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

26

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

26

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

6

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

1

-

7

Bình quân lớp/phòng học

 

-

8

Bình quân học sinh/lớp

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

 

2.412m2

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 

1.490m2

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 

1.456m2

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 

144m2

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 

64m2

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

27

3 bộ/lớp

2

Khối lớp 7

23

3 bộ/lớp

3

Khối lớp 8

34

4 bộ/lớp

4

Khối lớp 9

18

3 bộ/lớp

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

-

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

23

2 học sinh/bộ

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

7

 

2

Cát xét

12

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

 

5

Thiết bị khác…

 

 

..

………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

5 phòng/64m2

 

 

XIII

Khu nội trú

1 phòng/44m2

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                               ....., ngày......tháng......năm......

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164