HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 11/12/2014
Lượt đọc: 48

Báo cáo tự đánh giá - chính thức

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 11/12/2014
Ngày có hiệu lực: 11/12/2014
Người ký: Hiệu Trưởng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Căn cứ theo Điều 31, công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Ban ha
File đính kèm:
File thứ 1: Bth_LS Bao cao TDG.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164