HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ hai, 10/5/2021, 9:57
Lượt đọc: 115

Lịch công tác tuần 35 từ 10/5/2021 đến 16/5/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ Hai (10/5)

8g30

Họp BGH

P.HT

BGH

Sáng

Hồ sơ TS10

VP

C.Mai PHT + T.Vũ + GVCN 9

Cả ngày

BC trực tuyến công tác KT, KT lại,…

Sở GD

T.Chương HT

Cả ngày

Hồ sơ xét duyệt HK2 và cả năm K9

VP

C.Mai PHT + BP VT

Cả ngày

Tiếp tục hoàn tất nhập điểm thi HK2 K6,7,8

VP

BP VT

Cả ngày

Chuẩn bị phòng học, trang thiết bị phục vụ ôn tập TS10

Trường

C.Hiếu PHT

Cả tuần

HS tiếp tục hoàn tất chương trình bằng hình thức học trực tuyết

 

HS + GVBM

Cả tuần

Tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn điện, đèn,…, cấp, thoát nước, cây xanh, CSVC phòng chống dịch Covid-19

Trường

C.Hiếu PHT + C.Trinh y tế

Cả tuần

Chuẩn bị công tác đánh giá thi đua cuối năm học

Trường

GV-NV; TTCM chuẩn bị các biểu mẫu gửi về cá nhân

Cả tuần

Thực hiện kế hoạch ôn tập TS10 giai đoạn 2

Trường

Theo KH, yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung KH

Thứ Ba

(11/5)

Sáng

HS K9 học ôn thi TS10 theo kế hoạch

Trường

HS K9 + GV theo TKB

15g00

Họp HĐ xét duyệt HK2 và cả năm HS K9

P.9/1

BGH + GVCN 9 + GVBM 9 + GT

16g00

Họp HĐ xét TN THCS

P.9/1

BGH + GVCN 9 + TKHĐ

Thứ Tư

(12/5)

Cả ngày

Hoàn tất tổng kết điểm, in hồ sơ xét duyệt HK2, cả năm

VP

C.Mai PHT + BPVT

Cả ngày

Hoàn tất hồ sơ TN THCS

VP

C.Mai PHT + C.Hương VT (lưu ý GVCN 9 nghe ĐT liên hệ)

Thứ Năm

(13/5)

Sáng

Phát hành hồ sơ xét duyệt HK2 và cả năm khối 6,7,8

VP

C.Mai PHT + GVCN 6,7,8 + BPVT

Sáng

Nộp hồ sơ TN THCS

PGD

T.Chương HT

Cả ngày

Gửi File ma trận kiến thức đề kiểm tra, đề kiểm tra và đáp án các môn kiểm tra cuối kỳ 2

PGD

C.Mai PHT + TT, NTCM

Thứ Sáu (14/5)

8g00

Xét duyệt HK2 và cả năm K6,7,8:

Phòng học

BGH + GVCN + GVBM + GT

Sáng

Hạn chót gửi BC bộ môn

VP

TT, NTCM gửi file cho T.Chương HT + C.Mai PHT kiểm tra à hạn chót 17/5/2021 gửi TBM

Cả ngày

Gửi file BC tổng kết NH về T.Chương HT à tổng hợp gửi PGD

VP

BGH + cá nhân phụ trách các bộ phận

Thứ Bảy (15/5)

Cả ngày

Gửi file thống kê chất lượng bộ môn

VP

BPVT gửi file cho T.Chương HT + C.Mai PHT (kiểm tra)

Chiều

Phun thuốc sát khuẩn

Trường

C.Hiếu PHT + C.Trinh y tế

Chủ nhật (16/5)

 

 

 

 

Tác giả: admin

Viết bình luận

88