HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ hai, 24/5/2021, 17:54
Lượt đọc: 59

Lịch công tác tuần 37 từ 24/5/2021 đế 30/5/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ Hai (24/5)

8g30

Họp BGH

P.HT

BGH

Sáng

Gửi BC trực tuyến đánh giá thi đua NH

Sở GD + PGD

T.Chương HT

Cả tuần

Thực hiện kế hoạch ôn tập TS10 giai đoạn 2 + công tác phòngdịch Covid-19

Trường

Theo KH, yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung KH

Cả tuần

Kiểm tra chéo hồ sơ học bạ K6,7,8

Trường

C.Mai PHT xếp lịch và phân công 2 người/ lớp

Cả tuần

HS tiếp tục hoàn tất chương trình bằng hình thức học trực tuyết

 

HS + GVBM

Cả ngày

Kiểm tra và hoàn tất hồ sơ TS10

Trường

GVCN 9

Cả ngày

Tổng hợp hồ sơ thi đua

P.HT

T.Chương HT

Cả ngày

Hoàn tất phần thưởng, giấy khen NH

Trường

C.Tiên TV

Thứ Ba

(25/5)

Cả ngày

GVCN nhận GK + phần thưởng HS, phiếu báo điểm; GVCN thông tin cho PHHS về TK năm học theo HD 1483/SGDĐT-GDTrH (đã gửi Zalo), GVCN tự xếp giờ gặp PHHS, HS nhận phiếu báo điểm; phần thưởng, GK (nếu có) theo ca:

K6: Sáng T.Năm 27/5; K7: Chiều T.Năm 27/5; K8: Sáng T.Sáu 28/5; riêng K9 tổ chức tại lớp sáng T.Bảy 29/5 kết hợp phát phiếu BD + dặn dò về TS; HS nhất lớp, nhất khối gặp C.Hoàng nhận tiền thưởng theo ca của lớp

Các trường hợp bình thường, không phải diện thi lại, lưu ban có thể thông báo qua tin nhắn, chụp ảnh phiếu điểm gửi PHHS, trường hợp cần thiết mới vào gặp trực tiếp.

Trường

C.Tiên TV + C.HoàngTQ + GVCN {lưu ý: Phải gặp PHHS diện thi lại, lưu ban, rèn luyện trong hè, cho về (nếu có: để chốt môn thi lại; các lớp lưu ý xếp giờ tránh tập trung quá đông vào cùng thời điểm} + C.Hiếu PHT sắp xếp hội trường, phòng máy tính 2 cho GVCN để phần thưởng và tiếp HS, PHHS, chú ý HS vào trường đảm bảo thực hiện “5K” ngay tại cổng

Chiều

Ký hồ sơ TS10

P.HT

T.Chương HT

15g00

Họp HĐTĐ hướng dẫn đánh giá thi đua cuối năm

P.HT

HĐTĐ

Thứ Tư

(26/5)

Sáng

Nhận lại các mẫu đơn, phiếu báo danh, giấy chứng nhận TN tạm thời, rã học bạ về các Hội đồng thi

VP

GVCN 9 + Văn thư + C.Mai PHT

Cả ngày

Tổng hợp các khoản chi thù lao chưa thực hiện HK2

Trường

TTCM, BCH CĐ, ChĐ gửi về T.Chương HT

15g00

Họp HĐTĐ cuối năm

PGV

Thành viên HĐTĐ, C.Hiếu PHT chuẩn bị form BC thành tích gửi cho cá nhân đạt yêu cầu

Thứ Năm

(27/5)

Cả ngày

Tổng hợp hồ sơ thi đua

VP

C.Hiếu PHT + T.Tuấn CTCĐ + cá nhân, bộ phận liên quan {BC thành tích CSTĐ CS,…}

Sáng

Tổng kết K6

Trường

Theo lịch GVCN

Chiều

Tổng kết K7

Trường

Theo lịch GVCN

Thứ Sáu (28/5)

Sáng

Tổng kết K8

Trường

Theo lịch GVCN

Thứ Bảy (29/5)

Tiết 4,5

Tổng kết K9 + phát phiếu BD TS10 + dặn dò TS10

Lớp học

HS + GVCN 9

Cả ngày

Kiểm tra + Hoàn tất hồ sơ thi đua trường

VP

T.Chương HT

Chủ nhật (30/5)

 

 

 

 

Tác giả: admin

Viết bình luận

88