HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ sáu, 26/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 533

NỘI DUNG ÔN THI LỚP 10 NĂM 2016 MÔN TOÁN

NỘI DUNG ÔN THI LỚP 10 NĂM 2016

 

 1. Bài 1: Giải phương trình, hệ phương trình: 4 câu a, b, c, d.

  Chú ý khi giải có thể phải

  • Chuyển vế
  • Nhân đơn thức (đa thức) với đa thức
  • Đặt ẩn phụ
  • Quy đồng mẫu số (mẫu số là số, không chứa ẩn ở mẫu)

    

 2. Bài 2: Đồ thị

  Giữ nguyên không thay đổi

   

 3. Bài 3: Căn thức
  • Biêu thức căn chỉ có số (khó)
  • Bỏ biểu thức căn có chứa chữ

    

 4. Bài 4: Viet
  • Câu a: Giữ nguyên không thay đổi
  • Câu b: giảm nhẹ

    

 5. Bài 5: Hình học 4 câu

   

 6. Bài 6: bài toán ứng dụng thực tế (0.75 điểm). Dạng bài toán lãi suất

 

Nguồn tin: PGD

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164