Thứ hai, 2/8/2021, 9:50
Lượt đọc: 147

Bổ sung chức năng "Cho phép sửa thông tin" trên trang tuyensinhbinhthanh.vn

Trên trang tuyensinhbinhthanh.vn đã bổ sung chức năng "Cho phép sửa thông tin" Phụ huynh vui lòng tích chọn để cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin còn thiếu. Xin cảm ơn!

Trên trang tuyensinhbinhthanh.vn đã bổ sung chức năng "Cho phép sửa thông tin" Phụ huynh vui lòng tích chọn để cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin còn thiếu.
Xin cảm ơn!

image.png

Tác giả: admin

Viết bình luận

163