HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 10/6/2020
Lượt đọc: 83

Hướng dẫn + biểu mẫu công tác thi đua cuối năm 2019 - 2020

Số/Ký hiệu: 3 files
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1324_so_gd-hd_cong_tac_thi_dua_cuoi_nam_2019-2020_12-5-2020_10620207.pdf
File thứ 2: hd_156-2020_xet_thi_dua_nam_hoc_19-20_10620207.doc
File thứ 3: mau_ho_so_thi_dua_cuoi_nam_cl_10620207.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87