HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 24/10/2020
Lượt đọc: 113

Hướng dẫn chuyên môn: Kiểm tra định kỳ

Số/Ký hiệu: 3333/GDĐT-TrH
Ngày ban hành: 9/10/2020
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021
File đính kèm:
File thứ 1: 22-10-2020_-_3333-huongdankiemtragd_2410202010.docx
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87