HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 12/6/2020
Lượt đọc: 137

Kế hoạch điều động, chuyển công tác VC các đơn vị sự nghiệp GD công lập trên địa bàn quận

Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/6/2020
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 12-6-2020_ubnd_qbt-kh_dieu_dong_vc_126202016.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87