HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 8/12/2015
Lượt đọc: 164

Thông tư 58 về hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm và học lực học sinh thcs

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 8/12/2015
Ngày có hiệu lực: 8/12/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 2 TT 58 Quy che DG XL 12-12-2011.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87