HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (20/7/2021) Quy định về đánh giá HS THCS và HS THPT

(Tải File đính kèm)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin20-08-2021
2 Hướng dẫn chọn SGK mới (https://thcslamsonbinhthanh.hcm.edu.vn)

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin27-02-2021
3 Các văn bản Quy phạm pháp luật phục vụ công tác tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua,... NH 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 13-05-2020
4 PGD hướng dẫn công tác thi đua NH 2019 - 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

Nhiều filesVăn bản qui phạm pháp luật cần thiếtPGD12-10-2019
5 Văn bản hướng dẫn công tác coi thi TS 10 và TN THPT năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 31-05-2019
6 Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ coi thi

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 18-04-2019
7 Hướng dẫn thi thăng hạng giáo viên THCS

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 25-08-2017
8 Văn bản 4058/GDĐT-TrH Về thực hiện các loại sổ trong nhà trường.

(Tải File đính kèm)

4058/GDĐT-TrHVăn bản qui phạm pháp luật cần thiết 12-01-2016
9 Thông tư 58 về hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm và học lực học sinh thcs

(Tải File đính kèm)

 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 08-12-2015
10 Nghị định 108/2014/nđ-cp về chính sách tinh giản biên chế  Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 16-10-2015
11 QUYẾT ĐỊNH 2797/QĐ-BGDĐT về ban hành Khung thời gian năm học 2015 - 2016 của GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên 2797/QĐ-BGDĐTVăn bản qui phạm pháp luật cần thiết 10-09-2015
12 QUYET DINH 21-2014.doc về Dạy thêm - Học thêm  Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 11-12-2014