HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (20/7/2021) Quy định về đánh giá HS THCS và HS THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 222021ttbgddt_20820219916.pdf
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin20-08-2021
2 Hướng dẫn chọn SGK mới (https://thcslamsonbinhthanh.hcm.edu.vn)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-xin-gioi-thieu-bo-sgk-tieng-anh-pgdbinh-thanh_2722021131023.pdf
File thứ 2: danh-muc-sgk-lop-6-su-dung-trong-co-so-gdpt_2722021131023.pdf
File thứ 3: hd-tong-hop-chon-sgk-25-22522021141243_2722021131023.docx
File thứ 4: kh-03-ve-lua-chon-sgksigned_2722021131023.pdf
File thứ 5: thong-tu-25-chonsgk_2722021131023.pdf
File thứ 6: trang-tai-lieu-tham-khao-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6_2722021131023.doc
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin27-02-2021
3 Các văn bản Quy phạm pháp luật phục vụ công tác tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua,... NH 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1_hd_100_tochucvahoatdonghoidongtruong2017_135202011.pdf
File thứ 2: 2_hd_101_thutucthoiviec-nghiphep-thamquan29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 3: 3_hd_103congtactochucconglappgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 4: 4_hd_104_quanlybantru-noitrupgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 5: 5_hd_105_tukiemtraantoanthucphampgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 6: 6_hd_90_2020_quanlybangtnthcspgd_27-4-2020_135202011.pdf
File thứ 7: 7_hd_91_quanlycondauvathietbiluukhoabimatpgd_28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 8: 8_hd_92_danhgiachuanhtchuangvpgd_27-4-2020_135202011.pdf
File thứ 9: hd_89-2020_thuc_hien_skgp_phuc_vu_cong_tac_tdkt_135202011.pdf
File thứ 10: hd_94_pcudgiangdaykhuyettat28-4-_2020_135202011.pdf
File thứ 11: hd_95_sodiemdientu28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 12: hd_96_gdkynangsong28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 13: hd_102_thuiucthanhlap-chophephdgd-congnhanbghtuthuc29-4-2020_135202011.pdf
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 13-05-2020
4 PGD hướng dẫn công tác thi đua NH 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_317-2019_dang_ky_thi_dua_dau_nam_hoc_19-20_121020199.doc
File thứ 2: mau_ho_so_dang_ky_td-kt_dau_nam_hoc_121020199.rar
File thứ 3: mau_ho_so_hop_khoi_thi_dua_cong_lap_121020199.rar
Nhiều filesVăn bản qui phạm pháp luật cần thiếtPGD12-10-2019
5 Văn bản hướng dẫn công tác coi thi TS 10 và TN THPT năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gt-noi_dung_coi_thi_tuyen_sinh_10_va_thpt_2019_31520198.docx
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 31-05-2019
6 Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ coi thi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1tai_lieu_coi_thi_2019_18420198.doc
File thứ 2: 042018ttbgddtsua_doi_qc_thi_thptqg_18420198.PDF
File thứ 3: 2732019cv1209hd_thi_2019_18420198.doc
File thứ 4: quy_che_thi_va_xet_cong_nhan_tot_nghiep_thpt_-hop_nhatfinal_18420198.docx
File thứ 5: thong-tu-03-2019-tt-bgddt_18420198.doc
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 18-04-2019
7 Hướng dẫn thi thăng hạng giáo viên THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 202017tt-bgddt359418_258201719.doc
File thứ 2: 222015ttlt-bgddt-bnv292333_258201719.doc
File thứ 3: vcclpbdchcdanhnghnghipgili_258201719.zip
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 25-08-2017
8 Văn bản 4058/GDĐT-TrH Về thực hiện các loại sổ trong nhà trường.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: HƯỚNG DẪN-4058-GDĐT-TrH về sử dụng hồ sơ học bạ.doc
4058/GDĐT-TrHVăn bản qui phạm pháp luật cần thiết 12-01-2016
9 Thông tư 58 về hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm và học lực học sinh thcs
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2 TT 58 Quy che DG XL 12-12-2011.doc
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 08-12-2015
10 Nghị định 108/2014/nđ-cp về chính sách tinh giản biên chế  Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 16-10-2015
11 QUYẾT ĐỊNH 2797/QĐ-BGDĐT về ban hành Khung thời gian năm học 2015 - 2016 của GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên 2797/QĐ-BGDĐTVăn bản qui phạm pháp luật cần thiết 10-09-2015
12 QUYET DINH 21-2014.doc về Dạy thêm - Học thêm  Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 11-12-2014

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích