Có 111 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch năm học 2021-2022 của PGDĐT quận Bình Thạnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24-9-2021-pgd-kh-24-ve-thuc-hien-nhiem-vu-gd-thcs-nh-2021-2022_2592021105317.pdf
24/KH-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênadmin25-09-2021
2 Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của UBND Quận Bình Thạnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24-9-2021-cv-2967-ubnd-gddt_2592021104732.pdf
2967/UBND-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênadmin25-09-2021
3 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (20/7/2021) Quy định về đánh giá HS THCS và HS THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 222021ttbgddt_20820219916.pdf
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin20-08-2021
4 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của PGD Q.BT, Trường THCS Lam Sơn và thông báo hướng dẫn PHHS đăng ký trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thcs-lam-son-kh-tuyen-sinh-nh-21-22_29720218446.Pdf
File thứ 2: thcs-lam-son-thong-bao-tuyen-sinh-nh-21-22_29720218446.pdf
File thứ 3: pgd-kh-tuyen-sinh-nh-2021-2022_29720218446.pdf
 Công vănadmin29-07-2021
5 Về tạm dừng tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-199-tam-dung-kh-tuyen-sinhsigned_167202116417.pdf
199/GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênPhòng GDĐT quận BT16-07-2021
6 QĐ số 1188/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về danh mục SGK lớp 6 năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-1188-phe-duyet-sgk-2ubnd-tp-06-4-2021_1662021123832.pdf
 Văn bản chỉ đạo của cấp trênadmin16-06-2021
7 Hướng dẫn chọn SGK mới (https://thcslamsonbinhthanh.hcm.edu.vn)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-xin-gioi-thieu-bo-sgk-tieng-anh-pgdbinh-thanh_2722021131023.pdf
File thứ 2: danh-muc-sgk-lop-6-su-dung-trong-co-so-gdpt_2722021131023.pdf
File thứ 3: hd-tong-hop-chon-sgk-25-22522021141243_2722021131023.docx
File thứ 4: kh-03-ve-lua-chon-sgksigned_2722021131023.pdf
File thứ 5: thong-tu-25-chonsgk_2722021131023.pdf
File thứ 6: trang-tai-lieu-tham-khao-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6_2722021131023.doc
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiếtadmin27-02-2021
8 Hướng dẫn biên soạn để kiểm tra định kỳ - PGD và một số ma trận đề tham khảo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hdbsde-ktdg_pgd_112202017.docx
File thứ 2: 1_matran-gdcd_112202017.rar
File thứ 3: bang_matran_de_112202017.doc
File thứ 4: matran-hoahocdoc_112202017.docx
File thứ 5: matran-lichsu_112202017.docx
File thứ 6: matran-tinhoc_112202017.docx
File thứ 7: matran-vatly_112202017.xls
File thứ 8: matrn-amnhac_112202017.doc
File thứ 9: mon_sinh_hoc_112202017.docx
 Văn bản qppl có liên quan 01-12-2020
9 Hướng dẫn kiểm tra HK1 nh 2020-2021 của PGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_kiemtrahk12020-2021_ct_112202016.doc
48 /KH-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trên 01-12-2020
10 PGD-Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_335-pgd-hd_thi_dua_20-21_2410202010.docx
335 /GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trên 24-10-2020
11 Hướng dẫn chuyên môn: Kiểm tra định kỳ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 22-10-2020_-_3333-huongdankiemtragd_2410202010.docx
3333/GDĐT-TrHVăn bản chỉ đạo của cấp trên 24-10-2020
12 Hường dẫn thu năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-10-2020_-_huong_dan_thu_dau_nam_hoc_2020-2021_1810202011.pdf
461/VPVăn bản chỉ đạo của cấp trênVP HĐND, UBND Q.BT18-10-2020
13 Kế hoạch điều động, chuyển công tác VC các đơn vị sự nghiệp GD công lập trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12-6-2020_ubnd_qbt-kh_dieu_dong_vc_126202016.pdf
123/KH-UBNDVăn bản chỉ đạo của cấp trên 12-06-2020
14 Hướng dẫn + biểu mẫu công tác thi đua cuối năm 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1324_so_gd-hd_cong_tac_thi_dua_cuoi_nam_2019-2020_12-5-2020_10620207.pdf
File thứ 2: hd_156-2020_xet_thi_dua_nam_hoc_19-20_10620207.doc
File thứ 3: mau_ho_so_thi_dua_cuoi_nam_cl_10620207.doc
3 filesVăn bản chỉ đạo của cấp trên 10-06-2020
15 Các văn bản Quy phạm pháp luật phục vụ công tác tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua,... NH 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1_hd_100_tochucvahoatdonghoidongtruong2017_135202011.pdf
File thứ 2: 2_hd_101_thutucthoiviec-nghiphep-thamquan29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 3: 3_hd_103congtactochucconglappgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 4: 4_hd_104_quanlybantru-noitrupgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 5: 5_hd_105_tukiemtraantoanthucphampgd_29-4-2020_135202011.pdf
File thứ 6: 6_hd_90_2020_quanlybangtnthcspgd_27-4-2020_135202011.pdf
File thứ 7: 7_hd_91_quanlycondauvathietbiluukhoabimatpgd_28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 8: 8_hd_92_danhgiachuanhtchuangvpgd_27-4-2020_135202011.pdf
File thứ 9: hd_89-2020_thuc_hien_skgp_phuc_vu_cong_tac_tdkt_135202011.pdf
File thứ 10: hd_94_pcudgiangdaykhuyettat28-4-_2020_135202011.pdf
File thứ 11: hd_95_sodiemdientu28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 12: hd_96_gdkynangsong28-4-2020_135202011.pdf
File thứ 13: hd_102_thuiucthanhlap-chophephdgd-congnhanbghtuthuc29-4-2020_135202011.pdf
 Văn bản qui phạm pháp luật cần thiết 13-05-2020
12345678
TRUNG HỌC CƠ SỞ LAM SƠN

Địa chỉ:

280 Bùi Hữu Nghĩa - Phường 2 - Quận Bình Thạnh - T.p Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38412174