Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 12/10/2019
Lượt đọc: 68

PGD hướng dẫn công tác thi đua NH 2019 - 2020

Số/Ký hiệu: Nhiều files
Ngày ban hành: 1/1/1
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hd_317-2019_dang_ky_thi_dua_dau_nam_hoc_19-20_121020199.doc
File thứ 2: mau_ho_so_dang_ky_td-kt_dau_nam_hoc_121020199.rar
File thứ 3: mau_ho_so_hop_khoi_thi_dua_cong_lap_121020199.rar
Nội dung:
Bộ hồ sơ này được chuyển về tất cả thành viên HĐSP nhà trường. Các tổ chuyên môn, tổ công đoàn phổ biến, nghiên cứu để thực hiện.

163