HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 12/10/2019
Lượt đọc: 110

PGD hướng dẫn công tác thi đua NH 2019 - 2020

Số/Ký hiệu: Nhiều files
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hd_317-2019_dang_ky_thi_dua_dau_nam_hoc_19-20_121020199.doc
File thứ 2: mau_ho_so_dang_ky_td-kt_dau_nam_hoc_121020199.rar
File thứ 3: mau_ho_so_hop_khoi_thi_dua_cong_lap_121020199.rar
Nội dung:
Bộ hồ sơ này được chuyển về tất cả thành viên HĐSP nhà trường. Các tổ chuyên môn, tổ công đoàn phổ biến, nghiên cứu để thực hiện.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87