HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG

Có 90 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cho học sinh trở lại học trực tiếp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 22-10-2021-3588-qdubnd-gddt_4122021183118.pdf
File thứ 2: 1936-qd-kh-kiem-tra-th-cac-dieu-kien-dam-bao-an-toan-cb-khi-tre-tro-lai-truong2_4122021183118.pdf
File thứ 3: 3427-hd-thuc-hien-qd-3900_4122021183118.pdf
File thứ 4: 3428-ve-chuan-bi-hoc-truc-tiep1122021165854_4122021183118.pdf
File thứ 5: 3431-huong-dan-chuyen-mon-trung-hoc-thich-ung-covid312202182648_4122021183118.pdf
File thứ 6: 3997-khdihoclai_4122021183118.pdf
File thứ 7: 9038syt-huong-dan-tam-thoi-phuong-an-pcd-trong-truong-hoc_4122021183118.pdf
File thứ 8: kh-267-ve-to-chuc-hoc-tap-truc-tiep_4122021183118.pdf
 Văn bản chỉ đạo của cấp trênadmin04-12-2021
2 Kế hoạch năm học 2021-2022 của PGDĐT quận Bình Thạnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24-9-2021-pgd-kh-24-ve-thuc-hien-nhiem-vu-gd-thcs-nh-2021-2022_2592021105317.pdf
24/KH-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênadmin25-09-2021
3 Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của UBND Quận Bình Thạnh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24-9-2021-cv-2967-ubnd-gddt_2592021104732.pdf
2967/UBND-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênadmin25-09-2021
4 Về tạm dừng tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-199-tam-dung-kh-tuyen-sinhsigned_167202116417.pdf
199/GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trênPhòng GDĐT quận BT16-07-2021
5 QĐ số 1188/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về danh mục SGK lớp 6 năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-1188-phe-duyet-sgk-2ubnd-tp-06-4-2021_1662021123832.pdf
 Văn bản chỉ đạo của cấp trênadmin16-06-2021
6 Hướng dẫn kiểm tra HK1 nh 2020-2021 của PGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_kiemtrahk12020-2021_ct_112202016.doc
48 /KH-GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trên 01-12-2020
7 PGD-Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_335-pgd-hd_thi_dua_20-21_2410202010.docx
335 /GDĐTVăn bản chỉ đạo của cấp trên 24-10-2020
8 Hướng dẫn chuyên môn: Kiểm tra định kỳ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 22-10-2020_-_3333-huongdankiemtragd_2410202010.docx
3333/GDĐT-TrHVăn bản chỉ đạo của cấp trên 24-10-2020
9 Hường dẫn thu năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-10-2020_-_huong_dan_thu_dau_nam_hoc_2020-2021_1810202011.pdf
461/VPVăn bản chỉ đạo của cấp trênVP HĐND, UBND Q.BT18-10-2020
10 Kế hoạch điều động, chuyển công tác VC các đơn vị sự nghiệp GD công lập trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12-6-2020_ubnd_qbt-kh_dieu_dong_vc_126202016.pdf
123/KH-UBNDVăn bản chỉ đạo của cấp trên 12-06-2020
11 Hướng dẫn + biểu mẫu công tác thi đua cuối năm 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1324_so_gd-hd_cong_tac_thi_dua_cuoi_nam_2019-2020_12-5-2020_10620207.pdf
File thứ 2: hd_156-2020_xet_thi_dua_nam_hoc_19-20_10620207.doc
File thứ 3: mau_ho_so_thi_dua_cuoi_nam_cl_10620207.doc
3 filesVăn bản chỉ đạo của cấp trên 10-06-2020
12 Chỉ thị số 19/CT-TTg của THủ tướng và công văn số 1490/UBND-VX của UBND Tp.HCM về phòng chống dịch Covid19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1771-qd-bcd_26420200.pdf
File thứ 2: chi_thi_19_-_covid_19_24-4-2020_26420200.docx
File thứ 3: cv_1490_ubnd_tp_-_covid_19_23-4-2020_26420200.docx
 Văn bản chỉ đạo của cấp trên 26-04-2020
13 Công văn chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 từ 28/3/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_phong_chong_covid_1420208.doc
File thứ 2: cv180bythd_phongchong_covid_1420208.doc
File thứ 3: cv1244bythd_1420208.doc
File thứ 4: 1015-ub_1420208.pdf
File thứ 5: cv_223-mttq-btt_1420208.pdf
File thứ 6: kgcctrngcvs1156ubndvx_1420208.zip
6 filesVăn bản chỉ đạo của cấp trên 01-04-2020
14 2 Công văn về hướng dẫn phòng dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv180bythd_phongchong_covid_253202017.doc
File thứ 2: cv1244bythd_253202017.doc
180/MT-VP và 1244/BYT-MTVăn bản chỉ đạo của cấp trên 25-03-2020
15 Công văn 888/UBND-VX của UBND Tp.HCM về kéo dài thời gian nghỉ học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 888-ubnd-vx_193202010.pdf
888/UBND-VXVăn bản chỉ đạo của cấp trên 19-03-2020
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích